PV System:
4 x 3 panels in portrait (12 x 250Wp)  – FullBlack Mono
5 panels (5 x 255 Wp) – Poly
17 x Enphase Micro inverter (M215)
1x Enphase Gateway (powerline communication)
Total 4275 Wp.

PV System Updated – April 2018:
4 x 3 panels in portrait (12 x 250Wp)  – FullBlack Mono
5 panels (275 Wp) – FullBlack Mono
Total 4375 Wp (All panels FullBlack)

Enphase Realtime  information (screenshot):

enphase power per panel2

Enlighten manager software:

solar3

solar2

enphase power per day graph

 

Solar system / Enphase:

Realtime and historical information:

https://enlighten.enphaseenergy.com/public/systems/GG64111559

 

 

enphase-logo-hi-res

Nieuwe generatie omvormer:

De Enphase micro-omvormer is een nieuwe benadering van zonne-energie. Traditioneel worden zonne-energiesystemen ontworpen met een centrale omvormer. Dit betekent dat tientallen, honderden of zelfs duizenden zonnepanelen met 1 omvormer verbonden worden. Enphase micro-omvormers vervangen de stringomvormers door er één bij elke module te installeren. Dit leidt tot significante opbrengstverbetering.

Maximale opbrengst: Dankzij de Enphase micro omvormer krijgt elk zonnepaneel zijn eigen MPP-tracker. Dit zorgt voor de ideale verhouding tussen stroom en spanning en staat dus garant voor een maximale opbrengst. Omdat de MPP-tracking nu per module gebeurt, wordt de opbrengst van de volledige zonnepaneleninstallatie geoptimaliseerd. Bij installaties met schaduw kan er tot 25% meer energie worden gegenereerd.

 

Enphase Energy
statestiek_enphase

  • Alle modules werken onafhankelijk van elkaar
  • Wordt niet verstoord door omgevingsfactoren
  • Stijging van de energieproductie tot 25% (bij schaduw)
Klassieke string inverter
statestiek_klassieke_omvormer

  • Eén enkele module beïnvloedt het volledige systeem
  • Gevoelig voor schaduw

 

 

Waarom een systeem met Enphase micro-omvormers?

Micro-omvormer Klassieke stringomvormer
25  jaar garantie 5 a 10 jaar garantie
Volledig beschermd tegen weersomstandigheden, zonder bewegende delen. Gevoelig voor mechanische slijtage.
Een defecte omvormer beperkt zich tot 1 module en beïnvloed de rest van de installatie niet. Omvormer legt gehele installatie stil.
Automatische detectie en melding van problemen, Per module volledige informatie inzichtelijk. Beperkte detectie en melding van problemen.
Flexibele positionering en dimensionering van de zonnepanelen. Eenvoudig uitbreiden zonder direct rekening moeten te houden met omvormer. Beperkt door de structuur en dimensionering van de DC stings.
100 % procent AC bekabeling
Omvormer wordt direct onder of dicht bij het zonnepaneel geïnstalleerd. De omvormer staat niet in de directe nabijheid van de zonnepanelen.
  • De kabels staan altijd onder laagspanning
  • Geen gevaar van vlamboog op gelijkstroom. Slechts DC-spanning van 1 module bij afwezigheid van het net.
Werken bij hoge spanningen. Brandgevaar door vlamboog op gelijkstroom DC-spanning van de volledige string aanwezig bij afwezigheid van het net

 

enphaseNL

Back To Top